Hotel otwiera drzwi na świat – idealne miejsce pracy dla pokolenia Z i Y

Hotel otwiera drzwi na świat - testy Gallupa

Pokolenie Z i Y to młodzi ludzie, pełni pasji, zdolności i zapału do eksploracji świata. Niedawno rozpoczęli swoją drogę zawodową, albo właśnie wchodzą na rynek pracy. Jaki zawód pozwalałby im rozwijać się, ale dawałby też wolność? Taką ścieżką z pewnością może stać się dla nich praca w hotelarstwie.
Dlaczego? Oto kilka powodów.

 • Świat na wyciągnięcie ręki
  Praca w hotelu to niepowtarzalna okazja do poznawania nowych ludzi i kultur całego świata. Dla osób z pokolenia Z i Y, fascynujących się różnorodnością kulturową, jest to szansa na poszerzanie horyzontów. Codzienne interakcje z gośćmi z różnych części globu umożliwiają kontakt z językami obcymi i odmiennymi zwyczajami czy tradycjami.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych
  Młodzi ludzie często cenią sobie możliwość rozwoju umiejętności interpersonalnych. Praca w recepcji, restauracji czy przy zarządzaniu pokojami wymaga komunikatywności, empatii i rozwiązywania problemów. To świetna okazja do doskonalenia tych umiejętności – przydatnych nie tylko w hotelarstwie, ale także w życiu codziennym.
 • Kariera z przyszłością
  Branża hotelarska rozwija się nieustannie, a co za tym idzie, oferuje liczne możliwości awansu i rozwoju kariery. Dla osób z pokolenia Z i Y, które cenią sobie elastyczność i rozwój zawodowy, praca w hotelu daje wiele perspektyw. Początki na stanowisku kelnera czy kelnerki, nie wykluczają dojścia do roli menadżera czy menadżerki hotelu po kilku latach.
 • Praktyka i podróże
  Praca w hotelu to także okazja do podróży. Wielu hotelarzy ma możliwość uczestniczenia w programach wymiany zawodowej lub pracy w różnych hotelach na całym świecie. To doskonały sposób na zdobycie różnorodnej praktyki zawodowej i jednocześnie zwiedzanie nowych miejsc.
 • Zapewnianie innym komfortu
  Rolą hotelarza jest zapewnianie gościom komfortu i dbanie o to, by czuli się zaopiekowani. Zaspokajanie potrzeb innych ludzi daje satysfakcję, a to motywuje do dalszej pracy. Dla osób z pokolenia Z i Y, dla których pomaganie innym jest wartością i tworzy pozytywne doświadczenia, hotelarstwo może być spełnieniem aspiracji.

Podsumowując, praca w hotelu może być pasjonującą przygodą dla młodych ludzi, zwłaszcza dla tych z pokoleń Z i Y. Oferuje możliwość podróżowania, rozwijania umiejętności interpersonalnych, budowania kariery z przyszłością oraz pomagania innym. Dla tych, którzy kochają odkrywać nowe miejsca i poznawać nowych ludzi, hotelarz może być idealnym zawodem, który otwiera drzwi do fascynującego świata.

Zastanawiasz się czy ta praca jest dla Ciebie?

Odpowiedz sobie na kilka pytań:

 1. Czy jesteś otwarty na interakcje z ludźmi z różnych kultur?
 2. Czy lubisz podróżować i jesteś gotów do pracy w różnych miejscach?
 3. Czy masz umiejętności komunikacyjne i umiesz radzić sobie w trudnych sytuacjach?
 4. Czy cenisz sobie elastyczny harmonogram pracy, który może wymagać pracy w nocy, weekendy lub święta?
 5. Czy jesteś gotowy na naukę nowych języków lub doskonalenie tych, którymi już władasz?
 6. Czy potrafisz zachować spokój i stosunek bez uprzedzeń w sytuacjach, gdy goście mają specjalne potrzeby lub skargi?
 7. Czy pasjonuje Cię tworzenie pozytywnych doświadczeń dla innych?
 8. Czy jesteś gotowy na wysiłek i dbanie o szczegóły, aby zapewnić gościom komfortowy pobyt?
 9. Czy widzisz swój rozwój i awans w branży hotelarskiej?
 10. Czy czujesz się komfortowo, pracując z ludźmi i organizując różne elementy obsługi w hotelu?

Odpowiedzi na te pytania mogą pomóc Ci ustalić, czy praca w hotelu jest odpowiednia dla Ciebie – Twoich preferencji, umiejętności i aspiracji zawodowych.

Testy Gallupa

Początek formularza

Badanie talentów według Gallupa, znane również jako „CliftonStrengths” lub „CliftonStrengths Assessment,” jest narzędziem służącym do zrozumienia indywidualnych talentów i silnych stron danej osoby. Może pomóc w zidentyfikowaniu talentów i predyspozycji, które przydadzą się w karierze hotelarza. Oto niektóre z talentów, które sprzyjają rozwojowi zawodowemu w hotelarstwie:

 1. Empatia: Talent w dziedzinie empatii może być niezwykle przydatny w obszarze obsługi gości. Hotelarze często muszą zrozumieć potrzeby i oczekiwania gości oraz dostosowywać się do różnych sytuacji, co wymaga wysokiego poziomu empatii.
 2. Komunikatywność: Osoby o silnych zdolnościach komunikacyjnych łatwo nawiązują kontakty z gośćmi, partnerami biznesowymi i innymi pracownikami hotelu. Umiejętność jasnego wyrażania myśli i słuchania jest kluczowa w hotelarstwie.
 3. Organizacja: Hotelarze często muszą radzić sobie z wieloma zadaniami jednocześnie. Osoby z talentem organizacyjnym mogą efektywnie zarządzać harmonogramami, rezerwacjami, obsługą gości i innymi aspektami działalności hotelu.
 4. Zrozumienie różnorodności kulturowej: W dzisiejszym świecie hotelarze często obsługują gości z różnych krajów i kultur. Osoby, które wykazują zainteresowanie i zrozumienie dla różnorodności kulturowej, mogą być bardziej skuteczne w obsłudze międzynarodowych klientów.
 5. Rozwiązywanie problemów: Hotelarze często napotykają na różne wyzwania, takie jak skargi gości, problemy techniczne czy trudności logistyczne. Osoby z talentem w dziedzinie rozwiązywania problemów skutecznie radzą sobie z takimi sytuacjami.
 6. Elastyczność: Hotelarstwo to branża, która często wymaga elastycznego podejścia do pracy, w tym pracy w różnych zmianach i w nietypowych godzinach. Osoby, które wykazują elastyczność i gotowość do pracy w dynamicznym środowisku, łatwiej odniosą sukcesy.
 7. Zorientowanie na klienta: Osoby z naturalnym talentem do zadowalania klientów mogą odczuwać w hotelarstwie satysfakcję z zapewniania wyjątkowych doświadczeń gościom i dbania o ich potrzeby.

Badanie talentów według Gallupa może pomóc w zrozumieniu swoich mocnych stron i talentów, co z kolei staje się cenną wskazówką przy wyborze ścieżki zawodowej. Jeśli w wynikach badania pojawiają się powyższe talenty, praca w hotelarstwie może być odpowiednią drogą zawodową, która pozwoli wykorzystać te predyspozycje.

Podsumowanie

Na koniec chciałabym jeszcze podkreślić, że praca w branży hotelarskiej to nie tylko praca – to pasja, to przygoda, to możliwość rozwoju i poznawania nowych ludzi oraz kultur. Dlatego, jeśli odnajdujesz w sobie choć jeden z opisanych wyżej talentów, hotelarstwo może być Twoją drogą do spełnienia zawodowego.

Pamiętaj, że każdy z nas ma unikalne talenty i predyspozycje, które mogą być wykorzystane w tej fascynującej branży. Praca w hotelu to nie tylko zawód, to styl życia, który oferuje możliwość podróżowania, rozwijania się, zdobywania doświadczenia i tworzenia pozytywnych doświadczeń dla innych. Branża hotelarska zawsze otwiera drzwi na świat, a teraz te drzwi są otwarte także dla Ciebie. Miej odwagę, podejmij wyzwanie i rozpocznij swoją przygodę w tym świecie. Twoja pasja, umiejętności i zaangażowanie na pewno zostaną docenione, a Ty sam będziesz mieć okazję do nieustannego rozwoju i spełniania swoich marzeń zawodowych. Trzymam kciuki.