Cechy dobrego lidera

cechy dobrego lidera

Jakie są cechy dobrego lidera zespołu?

Jesteś leaderem i zastanawiasz się, czy to odpowiednie miejsce dla Ciebie? Szukasz leadera i chcesz wiedzieć, jakie cechy powinien mieć? A może chcesz zostać team leaderem, tylko nie wiesz, czy się nadajesz?

Obsadzanie stanowisk kierowniczych jest podstawą do osiągnięcia sukcesu organizacji, a dla samych liderów – krokiem w kierunku udanej kariery i wysokich zarobków.

Poniżej omawiam cechy najbardziej pożądane u liderów.

Top 7 cech dobrego lidera

Umiejętność słuchania i Empatia

Lider to most pomiędzy członkami zespołu, a zarządem czy interesariuszami. Jest także mostem pomiędzy członkami zespołu a potencjalnymi klientami. Zadaniem lidera jest skuteczne zbieranie informacji i przekazywanie ich pomiędzy działami.

Jeff Bezos, prezes Amazonu, opowiadał historię o tym, że na wszelkich spotkaniach zabierał głos jako ostatni. Chciał uniknąć sytuacji, w której jeden z członków zespołu nie podzieliłby się dobrym pomysłem, myśląc: „Jeff powiedział co innego, pewnie ma rację”.

Umiejętność podejmowania decyzji

Tylko działanie daje efekt. Tylko wykonana praca uprawnia do wystawienia faktury. A żeby wykonać pracę, trzeba podjąć decyzję.

Człowiek podejmuje ok. 35 000 decyzji dziennie, z czego, jak pisał Daniel Kahneman, 95% – automatycznie.

Szybka decyzja to nie tylko szybsze przejście do działania, ale też krótsze spotkania. Jak wyliczyli specjaliści z McKinsey & Company, kierownicy średniego i wysokiego szczebla firm z listy Fortune 500 tracą średnio w ciągu roku 530 000 dni roboczych o wartości 250 mln dolarów na spotkaniach, z których niewiele wynika.

Tutaj trudno znowu uniknąć porównania do formacji Navy SEALs, której dowódcy muszą podejmować decyzje w mgnieniu oka w ogniu bitwy.

Dzisiaj firmy są w stanie podejmować poparte danymi decyzje w o wiele krótszym czasie, mając do dyspozycji algorytmy sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i silniki reguł biznesowych. Ale na końcu i tak jest człowiek.

Warren Buffet, wybitny inwestor i legenda giełdy, inwestował w firmy, bazując na kluczowych wskaźnikach, ale nie tylko – kupował też historie ludzi. Dzisiaj nosi miano Wyroczni z Omaha.

Odpowiedzialność i zaufanie

Podejmowanie trudnych decyzji to jedno. Branie za nie odpowiedzialności to co innego. Bycie liderem zespołu to oprócz kierowania i wydawania poleceń także branie na siebie odpowiedzialności. Skuteczny lider zespołu nie szuka winnych wśród członków zespołu, ale poszukiwanie osób odpowiedzialnych zaczyna od siebie.

Simon Sinek podczas jednego z występów wspominał, że Navy SEALs mianują liderem zespołu osobę, która wzbudza największe zaufanie, nawet jeśli ma gorsze wyniki.

Mało tego! Wolą wybrać kogoś, kto ma katastrofalne wyniki, ale wzbudza zaufanie, od kogoś kto ma świetne wyniki, a zaufania nie wzbudza.

Simon Sinek – Trust vs Performance (Must Watch!)

Potwierdzają to słowa Jocko Willinka, byłego pułkownika Navy SEALs i autora książki „Ekstremalne przywództwo”. W tej organizacji dowódca bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie błędy w drużynie. Nawet jeśli podwładny popełnił błąd, to dowódca nie zadbał o właściwe przeszkolenie, przygotowanie i nie upewnił się, że ma w zespole kompetentne osoby.

Odpowiedzialność to także umiejętność delegowania odpowiedzialności niżej na pracowników.

Podnoszenie i utrzymywanie motywacji pracowników

Jacek Walkiewicz powiedział: „Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć”. Dobry przywódca zespołu pracowniczego dba o motywowanie zespołu.

Według danych Instytutu Gallupa wyniki wysoko zmotywowanego zespołu są o 20% lepsze od średniej. To przekłada się na 21% wzrost zyskowności przedsiębiorstw.

Umiejętność motywowania pracowników może być jedną z ważniejszych umiejętności przywódczych.

To szczególnie istotne w sytuacji awansu wewnętrznego. Osoba, która może niekoniecznie ma najlepsze wyniki, ale wprowadza dobrą atmosferę, lepiej nadaje się do zarządzania zespołem, niż skuteczny, ale toksyczny pracownik.

Z kolei kiedy członkowie zespołu mają niskie morale, oznacza to zbyt wysoką rotację, wysokie koszty rekrutacji i budowania zespołu, straty czasu na onboardingi.

Chęć rozwoju

Skuteczny lider grupy dba o podnoszenie umiejętności członków zespołu, ale też swoich. Aby skutecznie zarządzać zespołem, nie można wymagać nauki tylko od członków tego zespołu. Innowacyjni liderzy zaczynają od siebie.

Liderzy zespołów kierujący grupą pracowników, która się rozwija, naturalnie będą osiągać lepsze efekty.

Jak znajomość talentów CliftonStrengths® (talentów Gallupa) wpływa na skuteczność menadżerską?

Rozumienie i stosowanie własnych talentów z listy CliftonStrengths® może znacznie poprawić skuteczność lidera.

CliftonStrengths® kategoryzuje 34 talenty w cztery główne domeny przywództwa, aby pomóc liderom identyfikować i rozwijać ich mocne strony w zarządzaniu. Każda z tych domen skupia się na różnych aspektach przywództwa i może być kluczowa w rozwijaniu efektywności menadżerskiej.

  • Wpływanie – Liderzy z talentami w tej domenie, jak na przykład „Communication®”, naturalnie przyciągają innych, będąc słyszalnymi i widocznymi na czele zespołu.
  • Wykonywanie – Osoby z talentami takimi jak „Achiever®” motywują zespoły do osiągania ambitniejszych celów i podejmowania ciągłych wyzwań.
  • Myślenie strategiczne – Talenty jak „Ideation®” sprawiają, że liderzy chętnie angażują się w burze mózgów i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań.
  • Budowanie relacji – Talent „Individualization®” pozwala liderom doceniać unikalny wkład każdego pracownika, budując silne, osobiste więzi w zespole.

Liderzy, którzy są świadomi swoich mocnych stron, mogą lepiej podejmować decyzje, zwiększać zaangażowanie i podnosić produktywność swojego zespołu. Osoby wykorzystujące swoje CliftonStrengths charakteryzują się:

  • sześciokrotnie większym prawdopodobieństwem zaangażowania w pracę,
  • 7,8% większą produktywnością w swojej roli,
  • trzykrotnie większym prawdopodobieństwem doskonałej jakości życia,
  • sześciokrotnie większym prawdopodobieństwem codziennego wykonywania czynności, które wykonują najlepiej.

Rozumienie i wykorzystanie swoich mocnych stron może znacząco poprawić jakość życia i skuteczność w pracy. Jeśli jeszcze nie odkryłeś swoich talentów, warto to zrobić, aby stać się bardziej efektywnym liderem.

Więcej szczegółów znajdziesz TUTAJ